Antitra Maria Ingeborg Lucander
Finnish (1818 – 2000)