George Katsutoshi Nakashima
American (1905 – 1990)