Teresa Tyszkiewicz Ledochowska
Polish (1906 – 1992)