ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

If you would like to discuss about artwork, signature of "", feel free to join our Art forum (Here you can ask the community about art related questions)

Artist      Makers
FILTER BY COUNTRY

Show all

 1. U A Arkhipovia   (1900 - NA)   Russian Federation  
 2. U A Atardfan   (1900 - NA)   Russian Federation  
 3. U A Voltini   (NA - NA)   Italy  
 4. U Aebi   (1900 - NA)    
 5. U Arcolini   (1900 - NA)    
 6. U B Freje   (NA - NA)     (1)
 7. U b Liddell   (NA - NA)    
 8. U Ba Kyi   (1912 - 2000)     (2)
 9. U BA LON LAY   (1922 - 1988)     (1)
 10. U Ba Nyan   (1897 - 1945)     (1)
 11. U Ba Thet   (1903 - 1972)     (6)
 12. U Bang   (NA - NA)    
 13. U Beck   (NA - NA)    
 14. U Becker   (NA - NA)     (1)
 15. U Behrens   (1900 - NA)     (1)
 16. U Bellani   (1900 - NA)     (1)
 17. U Berg   (NA - NA)     (1)
 18. U Berg Andersson   (NA - NA)    
 19. U BERGQVIST   (NA - NA)     (1)
 20. U Bille   (1900 - NA)     (1)
 21. U Borgström   (NA - NA)    
 22. U Bouvier   (NA - NA)    
 23. U Branchi   (NA - NA)     (1)
 24. U Busse   (NA - NA)    
 25. U Chachmatov   (1900 - NA)   Russian Federation  
 26. U CoigaTehkoB   (NA - NA)     (1)
 27. U Commichau   (NA - NA)     (1)
 28. U D Casteele   (NA - NA)    
 29. U D Jenney   (1900 - NA)   United States  
 30. U D Tenny   (NA - NA)    
 31. U Da Carpi   (1479 - 1532)     (1)
 32. U Denner   (1900 - NA)   Austria   (1)
 33. U Douard   (1800 - NA)    
 34. U Dueck   (NA - NA)    
 35. U E Stenström   (NA - NA)    
 36. U Eiser   (NA - NA)     (1)
 37. U Eson   (NA - NA)    
 38. U F Baron   (NA - NA)     (1)
 39. U Ferrari   (1800 - NA)   Italy   (1)
 40. U Finozzi   (NA - NA)    
 41. U Fritzsche   (NA - NA)    
 42. U Gianni   (NA - NA)     (1)
 43. U Goldwin Riviere   (1840 - 1920)    
 44. U Günterberg   (NA - NA)    
 45. U Gunterberg   (NA - NA)    
 46. U h Mayer   (NA - NA)     (1)
 47. U Hesselink (attributed To)   (NA - NA)    
 48. U Hield   (NA - NA)     (1)
 49. U Hla Shein   (1904 - 1979)     (1)
 50. U Holm   (NA - NA)    
 51. U Jensen   (NA - NA)    
 52. U Kaehler   (NA - NA)    
 53. U KAN CHUN (RAILWAY)   (1928 - 1995)     (1)
 54. U Kerun   (1900 - NA)    
 55. U Krotov   (NA - NA)    
 56. U KYAW HLAING   (1914 - 1996)     (1)
 57. U KYAW NYUNT   (1924 - 2003)     (1)
 58. U l leskinen   (NA - NA)    
 59. U Lanidrelli   (1800 - NA)    
 60. U Lattanzi   (1900 - NA)   Italy  
 61. U Lebert   (1900 - NA)    
 62. U Lindberg   (NA - NA)    
 63. U Ljungberg   (NA - NA)     (1)
 64. U Lottermoser   (NA - NA)    
 65. U LUN GYWE   (1930 - NA)     (4)
 66. U Lun Gywe   (1930 - NA)     (16)
 67. U M Fabian   (NA - NA)    
 68. U M Huber   (1900 - NA)   Switzerland  
 69. U M Samaran   (NA - NA)   France  
 70. U Macerata   (NA - NA)    
 71. U Malblanc   (1900 - NA)    
 72. U Manuschin   (1900 - NA)    
 73. U Marti   (NA - NA)    
 74. U Masi   (NA - NA)    
 75. U Maxauob   (1900 - NA)   Russian Federation  
 76. U Montelius   (NA - NA)    
 77. U Moormans   (1825 - 1874)     (1)
 78. U Nolle   (1900 - NA)    
 79. U Ongonia   (NA - NA)    
 80. U Petrolli   (1800 - NA)   Italy   (1)
 81. U Pless   (1937 - 1991)     (1)
 82. U Poth   (1946 - NA)    
 83. U Prohaska   (NA - NA)    
 84. U R Fisher   (1900 - NA)   United States  
 85. U Rambaldi   (NA - NA)    
 86. U Riamchi   (NA - NA)     (1)
 87. U Rider   (1800 - NA)    
 88. U Rognoni   (NA - NA)     (1)
 89. U S Grant   (NA - NA)    
 90. U San Win   (1905 - 1981)     (7)
 91. U SAW MAUNG   (1900 - 1969)     (2)
 92. U Scheidegger   (1900 - NA)   Switzerland  
 93. U Schubert   (NA - NA)    
 94. U Schultz   (NA - NA)     (1)
 95. U SPRY   (1900 - NA)     (1)
 96. U Steffanutti   (NA - NA)    
 97. U Stiaccini   (NA - NA)   Italy  
 98. U Szczeblewski   (NA - NA)    
 99. U Taskinen   (NA - NA)    
 100. U Thein Nyunt   (1923 - 1995)     (1)
 • 1 - 100 of 1,331
Auction Partnership Program